เลคเชอร์ก่อนหน้า จบเลคเชอร์ และไปยังเลคเชอร์ถัดไป  

  วิธีจับคู่เครื่อง Android เข้ากับคอมพิวเตอร์ (ใช้ได้ทั้ง Windows และ OS X)