การใช้งานคำสั่ง Flutter doctor เช็คความพร้อมของระบบ