เลคเชอร์ก่อนหน้า จบเลคเชอร์ และไปยังเลคเชอร์ถัดไป  

  ดึงข้อมูลที่ส่งข้าม Page ด้วย $stateParams