W8kavj3s02z6scvm45on javascript%20es6%20training%20banner

JavaScript ES6 สำหรับผู้เริ่มต้น

แชร์แนวคิดเข้าใจง่าย พร้อมค้นพบวิธีใช้ JavaScript ES6 จากการทดลองใช้จริง

พร้อมหรือยัง สำหรับการค้นพบวิธีใช้ JavaScript ES6 ที่เข้าใจง่าย เป็นพื้นฐานพร้อมนำไปใช้งานในระบบต่างๆ เช่น NodeJS, Angular JS, React, MEAN Stack, Meteor, PhoneGap, Ionic และอื่นๆ อีกมากมาย

ออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และเรียนอย่างมีความสุขโดยโค้ชพลคนเดิมครับ


โค้ชของคุณ


ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช
ธีรเศรษฐ์ จิรภัทร์ชาญเดช

โค้ชพล, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, วิทยากร, และที่ปรึกษาด้าน Web และการพัฒนา Mobile Application แบบ Cross Platform

มีความเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องยาก และทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสามารถเข้าใจธรรมชาติ และแนวคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วกว่า 6 ปี

ปัจจุบันโค้ชพล เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำมากมาย เช่น Fuji, TARAD.com, Software Park, CDG, แสนสิริ, ไทยประกันชีวิต, โตเกียวมารีนไลฟ์ประกันชีวิต เป็นต้น


คำถามที่ถามกันบ่อย


ทำไมถึงยังไม่เห็นเนื้อหาในเลคเชอร์?
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ ส่วนโปรเจคตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลงทะเบียนเรียนก่อนได้เลย ถ้าอัพโหลดแล้วโค้ชพลจะแจ้งให้ทราบครับ
มีค่าใช้จ่ายไหม?
ไม่มีครับ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฟรี เพื่อตอบแทนพี่น้องทุกคนที่สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผมในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เริ่มเรียนได้ทันที!