มั่นใจในหลักสูตรคุณภาพ

เข้าใจง่าย ทำได้จริง พูดคุยได้เหมือนเรียนสด

กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในเทคโนโลยีเว็บ และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบต่างๆ แบบ Cross Platform ที่ใช้ได้ทั้ง Web, Mobile App, Desktop App, VR, และ Internet of Things กว่า 6 ปี พร้อมเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ที่หลายคนชื่นชอบ

Portfolio

เยี่ยมชมการจัดอบรมนอกสถานที่ได้ทางแฟนเพจ และ Flickr

ภาพบางส่วนจากงานอบรมนอกสถานที่

TARAD.com

กสท. โทรคมนาคม (CAT Telecom)

Inventech

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Advanced System & Network

โรงพยาบาลรามาธิบดี

และอีกหลายองค์กรชั้นนำที่เรียนอย่างมีความสุขกับเรา

เยี่ยมชมการจัดอบรมนอกสถานที่ได้ทางแฟนเพจ และ Flickr